Air Buds Bluetooth Slušalice

Air Buds Bluetooth Slušalice

Vrijeme rada: 2-3 h

Vrijeme mirovanja: 100 h

Kapacitet baterije: 24-28 mAh

Kapacitet kućice: 300 mAh

Vrijeme punjenja: 10-15 m

Osjetljivost mikrofona: -45 DB